Välkommen till

Nacka Förenade Båtklubbar

NFBK är  sammanslutning av ideella båtklubbar i Nacka kommun. NFBK har till uppgift att vara klubbarnas intresse- och remissinstans i förhållande till myndigheter och organisationer, att med Erstaviks Godsförvaltning ingå avtal om nyttjande av mark och vattenområde på Härsö, samt att i övrigt arbeta för att främja gemensamma intressen och verka för en hållbar och god miljöpolicy.

Vet du ...

Vet du att Nacka Förenade Båtklubbar består av inte mindre än 21 båtklubbar av olika storlek och med lite olika verksamheter. Alla är belägna inom Nacka kommuns gränser. Här ser du vilka klubbar det handlar om!

Olika förmåner

Ta del av de förmåner som en stark organisation innebär.

Tillgång till Härsö

Tillgång, utan extra kostnad, till Härsös faciliteter.

Politisk påverkan

Möjligheten att påverka kommunens ”båtklimat” genom att aktivt delta i NFBK:s organisation.

Några enkla fakta ...

21

Klubbar

490

Medlemmar

480

Båtar

Härsö Sommarhamn

Härsö är sedan 50-talet Nacka Förenade Båtklubbars klubbholme. Klubbholmen är tillgänglig  för Nackas 21 medlemsklubbar.
Härsö ligger mellan Tyresö och Ingarölandet på Lat. 59° 12′ 94″ N, Long. 18° 25′ 60″ O, på sjökort 6145.